konsultacja online chat online Blog

Gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie usługi stomatologiczne, wykonane są przez nas z najwyższą starannością, według aktualnych i najnowszych metod leczenia, przy użyciu najnowszych materiałów i technologii.

Na prace wykonane w Klinice ExcelDent Dental SPA udzielamy gwarancji na okres:

Leczenie implantologiczne:

 • wszczepiony implant – 5-10 lat,
 • prace protetyczne na implantach – 2 lata,
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu gwarancja jest skrócona do 6 miesięcy.

Leczenie protetyczne:

Proteza całkowita:

 • gwarancji udzielamy na maksimum 2 lata,
 • jeżeli brakuje protezy dolnej lub pojedynczych zębów lekarz daje gwarancję tylko na 3-6 miesięcy,
 • po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych lekarz może gwarancję przedłużyć do 2 lat.

Proteza szkieletowa:

 • gwarancji udzielamy na maksimum 2 lata,
 • wszystkie warunki jak wyżej oraz: jeśli w czasie oddawania protezy pacjent ma uzupełnione wszystkie braki zębowe, po 12 miesiącach musi zgłosić się na wizytę kontrolną, na której lekarz może przedłużyć gwarancję do 2 lat pod warunkiem, że pacjent ma nadal pełne uzębienie.

Uzupełnienia porcelanowe:

 • gwarancji udzielamy na maksimum 5 lat,
 • jeśli oprócz uzupełnienia, które wykonuje lekarz pacjent ma jeszcze inne braki zębowe, gwarancję wydajemy tylko na okres 6 miesięcy,
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancję możemy przedłużyć pod warunkiem wizyt kontrolnych co 12 miesięcy,
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent nie uzupełni wszystkich braków zębowych, gwarancja nie zostanie przedłużona.

Wkłady koronowo-korzeniowe:

 • gwarancji udzielamy na maksimum 1 rok,
 • jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe, lekarz nie może udzielić gwarancji (pacjent podejmuje się leczenia na własne ryzyko!).

Wypełniania:

 • dajemy gwarancję na maksimum 2 lata, jednak jej udzielenie uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi,
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii),
 • korekt wykonanych poza Kliniką ExcelDent Dental SPA,
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia.

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.

Warunki utrzymania gwarancji:

 • wizyty higienizacyjne (usunięcie kamienia i osadów) oraz kontrolna (u lekarza prowadzącego) co sześć miesięcy,
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas wizyty higienizacyjnej,
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych.
Doświadczona kadra lekarzy Poznaj naszych lekarzy
Nowoczesne stanowiska Galeria kliniki
Zobacz poradnik pacjenta
Poradnik Pacjenta
girl-with-toothbrush
Informacje dla lekarzy
Dla lekarzy
men-with-toothbrushes
comet-img
Adres
ul. Kopernika 6/2,
70-241 Szczecin
Rejestracja telefoniczna:
Obróć urządzenie aby przeglądać stronę.