konsultacja online chat online Blog

Wkłady koronowo-korzeniowe

Wkłady koronowo-korzeniowe to uzupełnienia protetyczne, które umożliwiają wzmocnienie częściowo lub całkowicie złamanego zęba.

W sytuacji, kiedy ilość pozostałych ponad kością i dziąsłem tkanek zęba jest niewielka, wykonanie odbudowy za pomocą wypełnienia, korony lub mostu jest obarczone bardzo dużym ryzykiem złamania się pozostałości zęba, a często jest całkowicie niemożliwe. W takiej sytuacji niezbędne jest wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego, który będzie przenosił siły żucia bezpośrednio do korzenia zęba. Zajmą się tym specjaliści z Exceldent – protetyka Szczecin. Przed wykonaniem dowolnego rodzaju wkładu niezbędne jest prawidłowe przeleczenie endodontyczne korzenia, dopiero po wypełnieniu kanału masą uszczelniającą i gutaperką można przystąpić do wykonania wkładu. Ponieważ wkłady wykonuje się tylko w zębach martwych, nie jest konieczne znieczulanie pacjenta do zabiegu, jest on bezbolesny.

Wkłady koronowo korzeniowe najczęściej wykonywane są ze stopów metali powszechnie stosowanych w  protetyce. To zwykle stopy chromoniklowe, stopy złota i  tytanu. Obecnie Klinika Exceldent (protetyka Szczecin) nie stosuje już wkładów srebrnych. Nowością technologiczną są natomiast wkłady wykonane z  tlenku cyrkonu, które mają kolor biały lub kremowy.

Naszym pacjentom protetyka Szczecin oferuje 2 warianty wkładów koronowo-korzeniowych: wkłady standardowe i indywidualne.

Wkłady standardowe są gotowymi fabrycznie elementami, wykonanymi ze stali lub tytanu, które cementowane są w przygotowany w korzeniu za pomocą kalibrowanych wierteł otwór.
Wkłady standardowe są rzadziej stosowane, gdyż standaryzacja nasuwa pewne ograniczenia kliniczne. Ich zaletą jest to, że producent wytwarza je w  kompletach o  różnych średnicach i  kształtach wraz z  zestawem specjalnych wierteł służących do opracowania kanału korzeniowego i  platformy nośnej. Poza tym można je zastosować podczas jednej wizyty klinicznej i  w  ten sposób od razu odbudować filar w  celu dalszego wykorzystania protetycznego. Wadą stosowania wkładów standardowych jest ich ograniczona wytrzymałość mechaniczna w  stosunku do wkładów wykonywanych indywidualnie. Ale z  kolei ich zaletą jest możliwość szybkiego zastosowania.

Wkłady koronowo korzeniowe standardowe stosuje się:

  • w przypadku konieczności natychmiastowej rekonstrukcji korony złamanego zęba,
  • w przypadku konstrukcji tymczasowych gdzie zastosowanie wkładu jest niezbędne, a  docelowo będzie wykonana inna konstrukcja oparta np. na wkładach indywidualnych,
  • w zębach, których rokowanie kliniczne nasuwa wątpliwości i  wiadomo, że w  niedalekim czasie zostaną one usunięte; wtedy w  celu redukcji kosztów stosuje się właśnie wkłady standardowe.

Wkłady standardowe, które stosuje się w Exceldent – protetyka Szczecin, mogą być również wykonane z  niemetalu, do nich  należą np. wkłady z  włókna szklanego osadzanego na odpowiednim materiale kompozytowym. Ich zaletą jest to, że nie zmieniają koloru. Wkłady te  bardzo dobrze przenoszą siły mechaniczne na strukturę korzenia dzięki swej minimalnej sprężystości. Czasami, gdy w grę wchodzi protetyka Szczecin stosuje również wkłady koronowo-korzeniowe z  włókien węglowych, które są ciemne, ale również wykazują doskonałą elastyczność i  właściwości mechaniczne.

Wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne, w  odróżnieniu od tych standardowych, są modelowane indywidualnie do kształtu pozostałości korzeniowej, uzębienia pacjenta i  w  zależności od rodzaju wykonywanej konstrukcji.

Chodzi o  to, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość mechaniczną wykonanej konstrukcji i  optymalizację kształtu związanego z  dalszym leczeniem. Wkład taki składa się z części korzeniowej i  części koronowej. Pierwsza z  nich odpowiedzialna jest za wzmocnienie struktury korzenia, jednoznaczne osadzenie całego wkładu i  poprawne przeniesienie siły żucia na tkankę korzenia i  ozębną. Część koronowa jest docelowym filarem protetycznym, na którym osadza się na przykład koronę czy filar mostu.

Wyróżnia się dwie metody wykonania indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych: metoda pośrednia lub bezpośrednia. W przypadku obydwóch metod niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji – badanie kliniczne oraz radiologiczne, mającej na celu ocenę możliwości wykonania konstrukcji i wyboru metody. Po wykonaniu podstawowych badań należy odpowiednio opracować kanały i pobrać wycisk światła kanału korzeniowego. Na podstawie pobranego wycisku i wskazówek lekarza technik wykonuje gotowy wkład koronowo-korzeniowy w laboratorium protetycznym. Po osadzeniu wkładu w korzeniu zęba, na uzyskany filar protetyczny możemy osadzać przygotowane uzupełnienie protetyczne. W przypadku metody bezpośredniej natomiast modelowanie kształtu wkładu odbywa się bezpośrednio w jamie ustnej Pacjenta.

Protetyka Szczecin w Exceldent to prosty sposób na odzyskanie pięknego uśmiechu!

Doświadczona kadra lekarzy Poznaj naszych lekarzy
Nowoczesne stanowiska Galeria kliniki
Zobacz poradnik pacjenta
Poradnik Pacjenta
girl-with-toothbrush
Informacje dla lekarzy
Dla lekarzy
men-with-toothbrushes
comet-img
Adres
ul. Kopernika 6/2,
70-241 Szczecin
Rejestracja telefoniczna:
Obróć urządzenie aby przeglądać stronę.