konsultacja online chat online Blog

Proteza na implantach

Protezy na implantach

Protezy na implantach

Proteza na dwóch implantach

W przypadku całkowitego braku zębów (bezzębie szczęki lub żuchwy), podstawową metodą leczenia stosowaną przez dziesięciolecia było wykonanie protezy całkowitej, osiadającej na błonie śluzowej. Długoletnie używanie takich protez prowadzi do utraty kości wyrostka, co może powodować brak podłoża dla następnej protezy po kilku latach. Protezy całkowite powodują znaczny dyskomfort podczas użytkowania. Stosowanie powszechnie dostępnych klejów do protez często nie wystarcza do prawidłowego jej utrzymania. Powoduje to stres, że w każdej chwili proteza może się przesunąć lub nawet wypaść. Jest jednak sposób na to sposób – protezy wykonane w Exceldent (protezy Szczecin) na dwóch implantach.

Praca protetyczna mocowana jest do podłoża (implanty wszczepione w kość) za pomocą elementów retencyjnych. Elementy te w postaci kulek lub lokatorów przymocowane są do implantów. Proteza posiada miejsca do zamocowania kulki lub innego elementu retencyjnego zamocowanego na implancie. Wszystkie elementy odpowiedzialne za utrzymanie protezy Szczecin są w razie potrzeby wymienne. System mocowania na elementach retencyjnych (kulku, lokatory) zwiększa znacznie komfort noszenia protezy. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje problem spadania protezy.

Proteza na kilku implantach

Proteza zamocowana na kilku implantach (4-6) może być pracą przykręcaną stałą lub wyjmowaną. Wykonujemy ją w sytuacji, gdy mamy za małą ilość implantów do wykonania mostu.Większa ilość implantów pozwala na znaczne ograniczenie pola protezy (mniejsza ilość akrylu, wolne podniebienie w szczęce) co zdecydowanie poprawia komfort Pacjenta podczas użytkowania protezy. Takie rozwiązanie ułatwia także higienę jamy ustnej.

Doświadczona kadra lekarzy Poznaj naszych lekarzy
Nowoczesne stanowiska Galeria kliniki
Zobacz poradnik pacjenta
Poradnik Pacjenta
girl-with-toothbrush
Informacje dla lekarzy
Dla lekarzy
men-with-toothbrushes
comet-img
Adres
ul. Kopernika 6/2,
70-241 Szczecin
Rejestracja telefoniczna:
Obróć urządzenie aby przeglądać stronę.