konsultacja online chat online Blog

Mosty

Most to stałe uzupełnienie protetyczne, które jest na trwale wkomponowane w łuk zębowy.

Siły żucia w przypadku tych uzupełnień są przenoszone w sposób fizjologiczny, czyli poprzez ozębną zębów filarowych. To bardzo ważne gdyż pacjent szybko adaptuje się do tego typu protezy stałej i jej użytkowanie jest bardziej komfortowe niż w przypadku protez ruchomych. Najlepiej wykona je protetyk z Exceldent (protetyk Szczecin). Typowy most protetyczny składa sie z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych (bądź implantach) połączonych z przęsłem lub przęsłami (zębami sztucznymi) zastępującymi brakujące zęby. Do wykonania mostu protetycznego konieczne jest oszlifowanie zębów filarowych, na których zostanie on osadzony (zacementowany). Zabieg jest zupełnie bezbolesny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym – najlepiej radzi sobie z tym zadaniem protetyk Szczecin.

Mosty porcelanowe

Mosty porcelanowe

Kluczowe kroki podczas leczenia protetycznego przy użyciu mostów:

1. Diagnostyka i przygotowanie planu leczenia

Na pierwszej wizycie odbywa się konsultacja, w której zakres wchodzi:

 • badanie stomatologiczne,
 • zdjęcie panoramiczne zębów,
 • zdjęcie cyfrowe uzębienia,
 • analiza badań.

Na podstawie powyższych elementów protetyk z naszej Kliniki – protetyk Szczecin przeprowadza w obecności pacjenta Analizę Uśmiechu, która jest fundamentem budowania planu leczenia wraz z kosztorysem, określając sposób odbudowy protetycznej braków w uzębieniu.
Bardzo istotnym etapem diagnostyki jest dokładna analiza zębów sąsiadujących z luką pod kątem ewentualnego leczenia kanałowego oraz wzmocnienia go wkładem koronowo-korzeniowym (patrz również: Wkłady koronowo-korzeniowe). Leczenia kanałowego wymagają zęby bardzo zniszczone, kilkakrotnie już odbudowywane lub zęby wymagające znacznego szlifowania. Na wizycie konsultacyjnej protetyk Szczecin prezentuje przykłady rekonstrukcji pojedynczych zębów lub całego uśmiechu za pomocą koron oraz mostów wykonanych w Klinice Exceldent.

2. Szlifowanie zęba, pobranie wycisku, dobór koloru, wykonanie korony tymczasowej lub mostu tymczasowego
3. Przymiarka i zacementowanie gotowego mostu protetycznego

Ze względu na rodzaj zastosowanego materiału mosty dzielimy na:

 • mosty ceramiczne (wykonane na podbudowie metalowej-stal nieszlachetna lub złoto),
 • mosty pełnoceramiczne,
 • mosty kompozytowe lub akrylowe stosowne jako tymczasowe rozwiązanie.

Mosty tradycyjne związane z wykonaniem koron na zębach filarowych dzielimy na:

 • jednobrzeżne – koronę wykonuje się na zębie mocniejszym klinicznie, a uzupełnia się braki jednego zęba,
 • dwubrzeżne – korony wykonywane są na zębach sąsiadujących z brakiem. W ten sposób uzupełnia się brak do 4 zębów w odcinku przednim i do 3 w odcinku bocznym,
 • wielofilarowe – osadzane są na kilku filarach. Uzupełniają one rozleglejsze braki zębowe i ich specyfika konstrukcji określana jest indywidualnie w danym przypadku,
 • mosty adhezyjne – są to konstrukcje niewymagające wykonywania koron na zębach sąsiadujących z brakiem,
 • mosty osadzane na inlay’ach lub onlay’ach, które nie wymagają wykonywania koron, ale pozwalają na uzupełnienie braku tylko jednego zęba,
 • mosty wykonywane na implantach – w tym przypadku filarem protetycznym jest implant, na którym wykonuje się koronę.

Mosty Adhezyjne na materiałach kompozytowych to konstrukcje stałe, przyklejane do sąsiednich zębów. Mogą one uzupełniać pojedyncze braki zębowe w odcinku przednim, rzadziej w bocznym. Najczęściej protetyk Szczecin z Exceldent wykonuje je bez bez preparowania zębów sąsiednich, a konstrukcja jest jedynie przyklejana do sąsiednich zębów pacjenta. Trwałość i wytrzymałość mechaniczna takiego uzupełnienia nie jest idealna i jest ograniczona wytrzymałością zastosowanego kleju oraz powierzchnią klejenia. Im mocniejszy klej i większa powierzchnia klejenia, tym rokowanie jest lepsze. Jednak pacjent musi się liczyć z tym, że most taki może się odkleić. Jednak nawet jeśli tak się stanie, najczęściej możliwe jest ponowne jego przyklejenie.

Osadzanie mostu na łączniki

Osadzanie mostu na łączniki

Najczęściej mosty adhezyjne protetyk w Szczecinie stosuje u młodych pacjentów, w celu odsunięcia w czasie wykonania mostu tradycyjnego lub zabiegu wszczepienia implantów. Czasami mosty takie stosowane są jako konstrukcja z wyboru gdy wykonanie innej nie jest możliwe, a uzupełnienie braku zębowego konieczne. Czasami w specyficznych okolicznościach wykonuje się preparację ograniczoną w zębach sąsiadujących z brakiem w celu utworzenia miejsca dla elementów mostu, które są przyklejane do tych zębów.

Doświadczona kadra lekarzy Poznaj naszych lekarzy
Nowoczesne stanowiska Galeria kliniki
Zobacz poradnik pacjenta
Poradnik Pacjenta
girl-with-toothbrush
Informacje dla lekarzy
Dla lekarzy
men-with-toothbrushes
comet-img
Adres
ul. Kopernika 6/2,
70-241 Szczecin
Rejestracja telefoniczna:
Obróć urządzenie aby przeglądać stronę.